Lesions pigmentàries

Qualsevol taca sobre la pell ha de ser controlada i vigilada.

El càncer de pell és la neoplàsia més freqüent en l'ésser humà, identificant tres tipus principals: el carcinoma basocel·lular, el carcinoma epidermoide i el melanoma.

La dermatoscòpia és una tècnica no invasiva que millora el diagnòstic clínic de les lesions cutànies, especialment les pigmentades. Permet identificar estructures de la pell no identificables a simple vista.

És una tècnica senzilla, ràpida i barata que consisteix en una lupa de 10 a 30 augments amb una font d'il·luminació.

Foto-finder dermoscope:

Detecció ràpida del càncer de pell, així com en la video documentació a llarg termini i l'anàlisi de lunars, en el diagnòstic per fluorescència, a la consulta de cabell i en la documentació de seguiment de totes les malalties de la pell, el cabell i les ungles.

Lesions pigmentàries


Avís legal