Psoriasi

Dermatosis inflamatòria, habitualment de curs crònic, amb gran variabilitat clínica i evolutiva. Cursa a brots amb períodes d'activitat i etapes d’"aclariment". Es manifesta per igual en ambdós sexes i la seva prevalença és menor en països tropicals i major en els països freds o mancats de sol. Més freqüent en persones joves (edat mitjana d'aparició 28 anys). Malaltia molt freqüent que pot presentar-se després de períodes de tensió psíquica, traumatismes cutanis, infeccions, reaccions a certs fàrmacs, etc.

Es tracta d'una malaltia inflamatòria cutània, d'origen immunològic i determinada genèticament; de curs crònic però imprevisible en la seva evolució.
És una malaltia que no mata però... amarga la vida.
El tractament ha de ser sempre personalitzat.
Què busquem amb el tractament?
     1. Que produeixi períodes perllongats de remissió
     2. Que sigui més segur
     3. Que sigui més còmodes
     4. Que es centri en la patogènesi de la psoriasi

Psoriasi
Psoriasi


Avís legal