Úlceres cutànies

Les úlceres són lesions cutànies que suposen la pèrdua total de l'epidermis. Acostumen a tenir una evolució crònica i deu sempre estudiar l'historial mèdic del pacient per intentar establir alguna relació amb el tipus d'úlcera.

Les úlceres que tenen el seu origen en un trastorn circulatori solen presentar-se en les extremitats inferiors i apareixen en malalts amb insuficiència venosa o varius a les cames.

Úlceres cutànies


Avís legal